Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola - Oravské Veselé


 


Školský vzdelávací program

Materská škola Oravské Veselé

 

 

"VESELOVČEK"

 

 

 

 

 

Vypracované na obdobie 3 rokov.

 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ                                                                Zástupca pre MŠ

Mgr. Maslaňáková Margita                                                   Franeková Marta

 

 

 

September 2016

 

 

Stupeň vzdelania ISCED 0

Dĺžka štúdia 1 – 3 roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ: Materská škola Oravské Veselé

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa: 029 62 Oravské Veselé č.377

IČO: 37810341

Riaditeľ školy: Mgr. Maslaňáková Margita

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Franeková Marta

Ďalšie kontakty: 0435596115, 0917070319

email skola@zsmsorvesele.edu.sk

www.zsmsorvesele.edu.sk
 

Zriaďovateľ: Obec Oravské Veselé

Názov: Oravské Veselé

Adresa: 029 62 Oravské Veselé č.374

Kontakty: tel.0435596123, fax 0435524680, www.or-vesele.sk

 

ŠVP spracovali: Franeková Marta a kol.učiteliek

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa: 26.08.2016

 

Prerokované a schválené Radou školy dňa:

 

Platnosť dokumentu od: 05.09.2016

 

Podpis riaditeľa: Mgr. Maslaňáková Margita

 

 

 

Učebné osnovy - obsahové celky školského vzdelávacieho programu

 

 

Mesiac

Obsahové celky

Témy

IX.    

Náš domov

Ja a moji kamaráti

Moja rodina

Doprava a bezpečnosť

Slovensko – môj domov

X.

Farebná jeseň

Ročné obdobia

Ovocie a zelenina

Stravovanie a zdravie

Farebná jeseň a šikovné ruky

(farby, tvary)

XI.

Moje telo

Ja a moje telo

Poslúchaj ma jazýček

Vpravo – vľavo

Časové vzťahy, advent

XII.

Čarovná zima

Mikuláš

Zima a zimné športy

Vianoce

I.

Príroda spí

 

 

Zvieratá a vtáky v zime, starostlivosť

Geometrické tvary

Rozmery a porovnávanie

Hry s číslami

II.

Karnevalové radovánky

 

 

Orientácia v priestore, v rovine, labyrinty

Profesie

Karneval

Vlastnosti predmetov

III.

Kniha – náš kamarát  

 

 

Čo už viem

Rozprávky, bájky a poézia

Jar je tu

Zvieratá a ich mláďatá

IV.

Jarné prebúdzanie

Stromy, kvety, kríky – starostlivosť

Vtáky a hmyz

Neživá príroda

Veľkonočné sviatky

V.

Tešíme sa do prírody

Deň matiek

Záhradné a lúčne kvety

Život v lese, v prírode a vo vode

Zem, hviezdy a planéty

VI.

Máme radi leto

Deň detí, Leto

Dedina a mesto

Exotické zvieratá

Letné športy

 

 

 


 
TOPlist