Založiť webovú stránku alebo eShop

Materská škola - Oravské Veselé

Neinvazívne meranie zraku v našej MŠ - projekt "Levie očko" - LIONS klub Žilina

http://zrak.weblahko.sk

 

 

 

.

ĎAKUJEME

tete Janke Sumegovej, za príjemné zmrzlinové pohostenie ku Dňu detí:

http://zmrzlina.weblahko.sk/

 

 

 

cheekycheekycheeky

DEŇ DETÍ 2016 

 

Bolo nám super! Pozrite si foto:  http://www.mdd.weblahko.sk/

 

 

 

*

 

POĎAKOVANIE

heart

Ďakujeme ujovi Rasťovi Šimurdovi, ktorý nám daroval piesok do obidvoch pieskovísk!

Máme veľkú radosť a usilovne v ňom makáme!

 

***

*

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

kliknite sem:

http://otvorene.weblahko.sk/?gen=2825

 

*

ZÁPIS  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé podľa §3 vyhl. MŠ SR č.
308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017.


Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2016 – 2017 podáva zákonný zástupca dieťaťa zástupkyni
riaditeľa pre MŠ pani Franekovej od 10. mája 2016 do 31.mája 2016 v čase od 7.30 do 13.00 hod.
Zákonný zástupca na zápise podá žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného
lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva.


Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2016/2017 si môžu rodičia
vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne Franekovej od 10. 06.2016.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

 • Podľa § 59, zákona NR SR č. 245/08 Z. z. v súlade s § 3 ods. 3, vyhláškou č. 306/08 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,  sa  prednostne  prijímajú deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

 •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Tieto zákonom stanovené podmienky musia dodržiavať riaditelia všetkých materských škôl (bez ohľadu na ich zriaďovateľa), ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti zamestnaných zákonných zástupcov

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na to  vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

V čase zápisu zákonný zástupca predloží

-písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,

-potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,

-ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Dieťa pred vstupom do MŠ má osvojené :

       Hygienické požiadavky : 

 • Nepoužíva  plienky ani nočník

 • Samostatné umývanie a utieranie rúk do uteráka pod dohľadom pedagóga

 • Používa a obsluhuje vodovodnú batériu a mydlo  pod dohľadom pedagóga

 • Samostatné používanie toaletného papiera a toalety  pod dohľadom pedagóga

 • Používanie vreckovky, správne kýchanie a kašľanie s rukou na perách

Obliekanie a vyzliekanie – sebaobsluha :

 • Vie sa samostatne vyzliecť

 • Obliekanie a obúvanie v spolupráci s pedagógom

Stolovanie :

 • Dieťa vie správne držať lyžičku /vidličku/

 • Vie používať pohár/hrnček/

 • Dodržiava čistotu pri stolovaní

 

 

*

 

*

 

Oznamujeme rodičom detí v predškolskom veku,

že dňa 10. mája 2016 sa v MŠ uskutoční

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!

 

 

Príďte sa so svojimi deťmi pozrieť, ako funguje režim dňa v MŠ, pohrať sa a spoznať nových kamarátov v čase od 9:00 do 11:30 hod.

 

 

.

 

5. máj 2016 besiedka pri príležitosti

DŇA  MATIEK

 

 

http://matky.weblahko.sk/

 

*

 

 

 

V piatok, 15. apríla 2016

Základná škola zorganizovala Deň lesov.

Prezreli sme si Oblastnú výstavu Poľovníckeho združenia aj Výstavu trofejí,

o ktorých nám pútavo porozprával ujo poľovník Martin Maslaňák.

Na amfiteátri nás čakal očarujúci zážitok.

SOKOLIARI

nám predviedli prácu s dravcami ako orol, sokol, sova...

Bolo to úžasné!

 

http://www.sokoliari.weblahko.sk/

 

*********************************

***

*

 

 

 

7.apríla 2016

sme boli na Turistickej vychádzke spojenej s piknikom na Žajovke smiley

Bolo parádne, pozrite:

http://piknik.weblahko.sk/

 

 

 

 

************************************

***

 

 

Na Matematickej olympiáde MŠ v Zákamennom

LUSKÁČIK,

                                                     

nás reprezentovali IVANKA  STOPJAKOVÁ a NINA  BALCERČÍKOVÁ

Darilom sa im a všeličo sa aj naučili: http://www.luskacik.weblahko.sk/

 

 

*

Týždeň hlasného čítania rozprávok s rodičmi

14. - 18. marec 2016

 

wink

(klikni na odkaz)

http://citanie.weblahko.sk/

 

Ďakujeme všetkým odvážnym maminkám, ktoré sa zapojili:

Kozoňová Júlia (zastupovala maminku Teréziu), Stašáková Veronika, Guďjončíková Martinka,

Jurčáková Danka, Vaterková Janka

Maliterná Zuzka, Sotoňáková Števka, Zavoďanová Magdalénka, Mikušiaková Žanetka

Kocúrová Janka, Balcerčíková Zuzka, Janotková Milka

Balcerčíková Martinka

 

 

heart

 

 

 

.

16.marec 2016

Návšteva v I.ročníku ZŠ

(klikni na odkaz)

 

http://navsteva.weblahko.sk/

 

 

 

smiley

 

 

.

DOPOLUDNIE  V  KNIŽNICI

10. marec 2016

http://kniznica.weblahko.sk/?gen=8125

 

 

 

 

.

 

 

KLAUNIÁDA  8. marec 2016

 

http://klaun.weblahko.sk/?gen=42

 

 

devil

 

K A R N E V A L

 

 

bol skvelý:  http://karneval.weblahko.sk/?gen=7803

 

wink

.

Pozrite sa, ako sme 11. a 12. novembra navštívili Školskú knižnicu a ktoré staré mamky nám čítali smiley;

 

----->       http://kniha1.weblahko.sk/

----->       http://kniha2.weblahko.sk/

 

 

 

Ďakujeme!

heart

 

*********************************************************************************************

 

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


18. novembra 2015

 

od 8:15 hod. v priestoroch MŠ

 

Účasť rodičov je vítaná a u detí, s ktorými ešte pani logopédka nepracovala, je účasť NUTNÁ!

 

smiley

 

********************************************************************************************************

Divadlo zo šuflíka v našej MŠ 13. október 2015

  http://www.rybka.weblahko.sk

 

 

 

************************************************************************************************

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


6. a 22. októbra 2015

 

od 8:15 hod. v priestoroch MŠ

 

Účasť rodičov je vítaná a u detí, s ktorými ešte pani logopédka nepracovala, je účasť NUTNÁ!

smiley

                        ZAČÍNAME 2.SEPTEMBRA 2015

                                                                                                           

Milá mamička a otecko!

 

Tu je zoznam vecí, ktoré budem potrebovať v mojej skrinke:

 

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko. (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie.(podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia.
 • Hygienické vreckovky 1 balík.
 • Zubnú kefku a pastu.
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

Všetky veci mi nezabudni podpísať !!!!

 

  Organizácia školského roka  2015/2016  

                       

Prázdniny

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

28.10.2015
( streda)

29.10.2015-

30.10.2015

02.11.2015

(pondelok)

vianočné

22.12.2015

(utorok)

23.12.2015 -

07.01.2016

08.01.2016

(piatok)

polročné

29.01.2016

(piatok)

01.02.2016

(pondelok)

02.02.2016

    (utorok)

jarné / Žilinský kraj/

26. 02.2016

(piatok)

29.02.2016 -

4.03.2016

7.03.2016

(pondelok)

veľkonočné

23.03.2016

(streda)

24.03.2016 -

29.03.2016

30.03.2016  

  (streda)

letné

30.06.2016

(štvrtok)

01.07.2016 -

02.09.2016

05.09.2016  

  (pondelok)

 

 

 

*

 

.

TOPlist