Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola - Oravské Veselé

Školský rok 2017/2018

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Maslaňáková Margita

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Franeková Marta

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ:  Mgr. Čierna Mária

 

 

Pani učiteľky:

Bc. Jurčáková Daniela

Gočalová Veronika

Bc. Balcerčíková Martina

Bc. Kozaňáková Bernadeta

Mgr. Madleňáková Lucia

 

Vedúca školskej jedálne: Poláková Marta

 

Pani kuchárky:

Kinierová Mária

Krišová Marta

Brandýsová Janka

Pisarčíková Jolana

 

Pani upratovačky:

Bugajová Zdenka

Švecová Helena

 

Organizácia v Materskej škole

 

1. trieda - celodenná (4-5 ročné deti) triedna učiteľka: Mgr. Madleňáková Lucia

                                                                    vyučujúca: Marta Franeková                                            

2. trieda - celodenná (3-4 ročné deti) triedna učiteľka: Bc. Balcerčíková Martina

                                                                    vyučujúca: Veronika Gočalová

3. trieda - poldenná (3-6 ročné deti) triedna učiteľka: Bc. Bernadeta Kozaňáková

                                                                            vyučujúca: Marta Franeková

4. trieda - poldenná (5-6 ročné deti) triedna učiteľka: Bc. Daniela Jurčáková

                                                                          

 

 

Organizačné formy denného poriadku v MŠ Oravské Veselé

 

 

6:30 hod.

 

schádzanie, hry a činnosti podľa výberu detí

 

zdravotné cvičenia

 

osobná hygiena

 

8:40 hod. – 9:00 hod. – 1.sk.

9:00 hod. – 9:15 hod. – 2.sk.

 

desiata

 

vzdelávacie aktivity

 

pobyt vonku

 

osobná hygiena

 

11:30 hod. - 11:50 hod. – 1.sk.

12:00 hod. - 12:30 hod. – 2.sk.

 

obed

od 12:00 hod. - do 14:30 hod.

odpočinok - trieda 3-4 ročné deti

od 12:00 hod.- do  13:00 hod.

odpočinok –  trieda 4-5 ročné deti

                       trieda 5-6 ročné deti

                       trieda 3-6 ročné deti

 

osobná hygiena

 

od 14:30 hod. - do 14:45 hod.

 

olovrant

od 14:45 hod. - do 16:00 hod.

hry a činnosti podľa výberu detí, rozchod

  

 

TOPlist