Založiť webovú stránku alebo eShop

Materská škola - Oravské Veselé

Školský rok 2016/2017

 

V našej materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa starajú o kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí. Pani učiteľky vytvárajú deťom príjemné a priateľské prostredie, tak aby sa v materskej škole cítili ako doma. 

Pani kuchárky a pani upratovačky tiež svojou prácou prispievajú k vytvoreniu priaznivých podmienok v materskej škole.

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Maslaňáková Margita

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Franeková Marta

 

 

Pani učiteľky:

Mgr. Slovíková Marta

Grygláková Daniela

Bc. Balcerčíková Martina

Bc. Kozaňáková Bernadeta

Mgr. Madleňáková Lucia

 

Vedúca školskej jedálne: Poláková Marta

 

Pani kuchárky:

Kinierová Mária

Krišová Marta

Brandýsová Janka

Pisarčíková Jolana

 

Pani upratovačky:

Švecová Viera

Švecová Helena

 

Organizácia v Materskej škole

 

1. trieda - celodenná (3-6 ročné deti) tr. učiteľka Mgr. Marta Slovíková

                                                               učiteľka Marta Franeková                                             

2. trieda - poldenná (4-5 ročné deti ) tr. učiteľka Bc. Berta Kozaňáková

                                                                         učiteľka Marta Franeková

 

3. trieda - poldenná (5-6 ročné deti) tr. učiteľka Bc. Martinka Balcerčíková

 

4. trieda - celodenná (3-4 ročné deti) tr. učiteľka Danka Gryglaková

                                                            učiteľka  Mgr. Lucka Madleňáková           

 

 

Organizačné formy denného poriadku v MŠ Oravské Veselé

 

 

6:30 hod.

 

schádzanie, hry a činnosti podľa výberu detí

 

zdravotné cvičenia

 

osobná hygiena

 

8:40 hod. – 9:00 hod. – 1.sk.

9:00 hod. – 9:15 hod. – 2.sk.

 

desiata

 

vzdelávacie aktivity

 

pobyt vonku

 

osobná hygiena

 

11:30 hod. - 11:50 hod. – 1.sk.

12:00 hod. - 12:30 hod. – 2.sk.

 

obed

od 12:00 hod. - do 14:30 hod.

odpočinok - trieda 3-4 ročné deti

od 12:00 hod.- do  13:00 hod.

odpočinok –  trieda 4-5 ročné deti

                       trieda 5-6 ročné deti

 

osobná hygiena

 

od 14:30 hod. - do 14:45 hod.

 

olovrant

od 14:45 hod. - do 16:00 hod.

hry a činnosti podľa výberu detí, rozchod

  

 

TOPlist