Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Materská škola - Oravské Veselé

OZNAM  PRE  RODIČOV!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje,

že dňa 31. augusta 2016 tj. zajtra o 15:00 hod.

sa v priestoroch MŠ uskutoční plenárne ZRPŠ na začiatok školského roka.

Účasť rodičov je nutná,

nakoľko sa dozviete o zaradení dieťaťa do triedy, poplatkoch a podpíšete dokumenty potrebné MŠ k začiatku školského roka.

 

 

 

*

Neinvazívne meranie zraku v našej MŠ - projekt "Levie očko" - LIONS klub Žilina

http://zrak.weblahko.sk

 

 

 

.

ĎAKUJEME

tete Janke Sumegovej, za príjemné zmrzlinové pohostenie ku Dňu detí:

http://zmrzlina.weblahko.sk/

 

 

 

cheekycheekycheeky

DEŇ DETÍ 2016 

 

Bolo nám super! Pozrite si foto:  http://www.mdd.weblahko.sk/

 

 

 

*

 

POĎAKOVANIE

heart

Ďakujeme ujovi Rasťovi Šimurdovi, ktorý nám daroval piesok do obidvoch pieskovísk!

Máme veľkú radosť a usilovne v ňom makáme!

 

***

*

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

kliknite sem:

http://otvorene.weblahko.sk/?gen=2825

 

*

ZÁPIS  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé podľa §3 vyhl. MŠ SR č.
308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017.


Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2016 – 2017 podáva zákonný zástupca dieťaťa zástupkyni
riaditeľa pre MŠ pani Franekovej od 10. mája 2016 do 31.mája 2016 v čase od 7.30 do 13.00 hod.
Zákonný zástupca na zápise podá žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného
lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva.


Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2016/2017 si môžu rodičia
vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne Franekovej od 10. 06.2016.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

 • Podľa § 59, zákona NR SR č. 245/08 Z. z. v súlade s § 3 ods. 3, vyhláškou č. 306/08 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,  sa  prednostne  prijímajú deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

 •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Tieto zákonom stanovené podmienky musia dodržiavať riaditelia všetkých materských škôl (bez ohľadu na ich zriaďovateľa), ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti zamestnaných zákonných zástupcov

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na to  vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

V čase zápisu zákonný zástupca predloží

-písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,

-potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,

-ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Dieťa pred vstupom do MŠ má osvojené :

       Hygienické požiadavky : 

 • Nepoužíva  plienky ani nočník

 • Samostatné umývanie a utieranie rúk do uteráka pod dohľadom pedagóga

 • Používa a obsluhuje vodovodnú batériu a mydlo  pod dohľadom pedagóga

 • Samostatné používanie toaletného papiera a toalety  pod dohľadom pedagóga

 • Používanie vreckovky, správne kýchanie a kašľanie s rukou na perách

Obliekanie a vyzliekanie – sebaobsluha :

 • Vie sa samostatne vyzliecť

 • Obliekanie a obúvanie v spolupráci s pedagógom

Stolovanie :

 • Dieťa vie správne držať lyžičku /vidličku/

 • Vie používať pohár/hrnček/

 • Dodržiava čistotu pri stolovaní

 

 

*

 

*

 

Oznamujeme rodičom detí v predškolskom veku,

že dňa 10. mája 2016 sa v MŠ uskutoční

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!

 

 

Príďte sa so svojimi deťmi pozrieť, ako funguje režim dňa v MŠ, pohrať sa a spoznať nových kamarátov v čase od 9:00 do 11:30 hod.

 

 

.

 

5. máj 2016 besiedka pri príležitosti

DŇA  MATIEK

 

 

http://matky.weblahko.sk/

 

*

 

 

 

V piatok, 15. apríla 2016

Základná škola zorganizovala Deň lesov.

Prezreli sme si Oblastnú výstavu Poľovníckeho združenia aj Výstavu trofejí,

o ktorých nám pútavo porozprával ujo poľovník Martin Maslaňák.

Na amfiteátri nás čakal očarujúci zážitok.

SOKOLIARI

nám predviedli prácu s dravcami ako orol, sokol, sova...

Bolo to úžasné!

 

http://www.sokoliari.weblahko.sk/

 

*********************************

***

*

 

 

 

7.apríla 2016

sme boli na Turistickej vychádzke spojenej s piknikom na Žajovke smiley

Bolo parádne, pozrite:

http://piknik.weblahko.sk/

 

 

 

 

************************************

***

 

 

Na Matematickej olympiáde MŠ v Zákamennom

LUSKÁČIK,

                                                     

nás reprezentovali IVANKA  STOPJAKOVÁ a NINA  BALCERČÍKOVÁ

Darilom sa im a všeličo sa aj naučili: http://www.luskacik.weblahko.sk/

 

 

*

Týždeň hlasného čítania rozprávok s rodičmi

14. - 18. marec 2016

 

wink

(klikni na odkaz)

http://citanie.weblahko.sk/

 

Ďakujeme všetkým odvážnym maminkám, ktoré sa zapojili:

Kozoňová Júlia (zastupovala maminku Teréziu), Stašáková Veronika, Guďjončíková Martinka,

Jurčáková Danka, Vaterková Janka

Maliterná Zuzka, Sotoňáková Števka, Zavoďanová Magdalénka, Mikušiaková Žanetka

Kocúrová Janka, Balcerčíková Zuzka, Janotková Milka

Balcerčíková Martinka

 

 

heart

 

 

 

.

16.marec 2016

Návšteva v I.ročníku ZŠ

(klikni na odkaz)

 

http://navsteva.weblahko.sk/

 

 

 

smiley

 

 

.

DOPOLUDNIE  V  KNIŽNICI

10. marec 2016

http://kniznica.weblahko.sk/?gen=8125

 

 

 

 

.

 

 

KLAUNIÁDA  8. marec 2016

 

http://klaun.weblahko.sk/?gen=42

 

 

devil

 

K A R N E V A L

 

 

bol skvelý:  http://karneval.weblahko.sk/?gen=7803

 

wink

.

Pozrite sa, ako sme 11. a 12. novembra navštívili Školskú knižnicu a ktoré staré mamky nám čítali smiley;

 

----->       http://kniha1.weblahko.sk/

----->       http://kniha2.weblahko.sk/

 

 

 

Ďakujeme!

heart

 

*********************************************************************************************

 

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


18. novembra 2015

 

od 8:15 hod. v priestoroch MŠ

 

Účasť rodičov je vítaná a u detí, s ktorými ešte pani logopédka nepracovala, je účasť NUTNÁ!

 

smiley

 

********************************************************************************************************

Divadlo zo šuflíka v našej MŠ 13. október 2015

  http://www.rybka.weblahko.sk

 

 

 

************************************************************************************************

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


6. a 22. októbra 2015

 

od 8:15 hod. v priestoroch MŠ

 

Účasť rodičov je vítaná a u detí, s ktorými ešte pani logopédka nepracovala, je účasť NUTNÁ!

smiley

                        ZAČÍNAME 2.SEPTEMBRA 2015

                                                                                                           

Milá mamička a otecko!

 

Tu je zoznam vecí, ktoré budem potrebovať v mojej skrinke:

 

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko. (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie.(podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia.
 • Hygienické vreckovky 1 balík.
 • Zubnú kefku a pastu.
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

Všetky veci mi nezabudni podpísať !!!!

 

  Organizácia školského roka  2015/2016  

                       

Prázdniny

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

28.10.2015
( streda)

29.10.2015-

30.10.2015

02.11.2015

(pondelok)

vianočné

22.12.2015

(utorok)

23.12.2015 -

07.01.2016

08.01.2016

(piatok)

polročné

29.01.2016

(piatok)

01.02.2016

(pondelok)

02.02.2016

    (utorok)

jarné / Žilinský kraj/

26. 02.2016

(piatok)

29.02.2016 -

4.03.2016

7.03.2016

(pondelok)

veľkonočné

23.03.2016

(streda)

24.03.2016 -

29.03.2016

30.03.2016  

  (streda)

letné

30.06.2016

(štvrtok)

01.07.2016 -

02.09.2016

05.09.2016  

  (pondelok)

 

 

 

*

 

.

 

 

ŠKOLSKÝ  ROK  2014/2015

 

 

POLÍCIA  V  NAŠEJ  MATERSKEJ  ŠKOLE!

To ale bolo napínavé !

cheeky

 

http://policia.weblahko.sk/

 

.

EXKURZIA  U  HASIČOV  A   VÝLET  V  NÁMESTOVE

TU:  http://exkurz.weblahko.sk/

 

 

 

 

Sľub najmladších olympionikov otvoril 28. mája . 2015 o 9.30 hod. v ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130

XVIII. ročník Okresnej športovej olympiády detí materských škôl.

 

Našu materskú školu reprezentovali:                        Tomáš Gudjončík

                                                           Tomáš Kocúr

                                                           Adam Pisarčík

                                                           Alica Pisarčíková

                                                           Oliver Štrauz

 

http://olymp2015.weblahko.sk/      

    

yesyesyesyesyes

 

 

.

 

29. apríl 2015

B r n g a l k y

 

nesúťažná prehliadka spevu detí materských škôl okresu Námestovo v našej MŠ

Materskú školu Oravské Veselé reprezentovali:

Naďka Martišová

Júlia Resutíková

Ivanka Stopjaková

Kristián Stašák

Ivanka Labjaková

Vaneska Kureková

http://brngalky.weblahko.sk/

 

yes

 

27. apríla 2015

navštívila MŠ pani stomatohygienička. Poučila deti, ako si správne čistiť zuby a dokonca si to i na such vyskúšali.

Len pozrite sem:   blush   http://zuby.weblahko.sk/  blush

 

ďakujeme!

 

*


O Z N A M

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008, § 59, ods.3,

riaditeľ ZŠ s MŠ Oravské Veselé zverejňuje miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok.


 

Termín odovzdania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonný zástupca odovzdá v budove MŠ, v dňoch:

 • 11.marca 2015

 • 12. marca 2015

v čase od 10:30 hod.  – do 14:00 hod.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.

(Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť u ZRŠ Franekovej alebo stiahnuť na web-stránke MŠ - Žiadosť o prjatie do MŠ)

 

 

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • 21. apríla 2015

 • 22. apríla 2015

v čase od 9:00 hod.  – do 12:30 hod.


 

Vopred ďakujeme zákonným zástupcom detí za dodržiavanie organizačných pokynov a určených termínov  pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2015/2016.

 

 


PODMIENKY PRIJATIA dieťaťa do MŠ Oravské Veselé

na školský rok 2015/2016 podľa interných kapacitných podmienok MŠ a v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. a Vyhláškou č. 308/2009 Z.z. o MŠ:

 


 

         Do MŠ Oravské Veselé budú na školský rok 2015/2016

         prednostne prijaté deti spĺňajúce tieto podmienky:


 


 

- deti, ktoré k 1.9.2015 dovŕšia 5 rokov veku

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


 

Osobitné podmienky prijímania detí do MŠ:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu MŠ, budú pri prijímaní detí platné ďalšie podmienky v tomto poradí:

 

- k 15. 09. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕši fyzický vek tri roky

- trvalý pobyt v obci Oravské Veselé

- zamestnanosť zákonných zástupcov


 

Mgr. KLus Jaroslav

Riaditeľ ZŠ s MŠ

 

*

 

 

Deň otvorených dverí

v Materskej škole


11.marec 2015

 

Klikni!

 

  http://dvere.weblahko.sk/

 

 

LUSKÁČIK

logicko-matematické hry pre deti MŠ sa uskutočnili 9. marca 2015 v Zákamennom.

Za našu materskú školu sa zúčastnili a úspešne riešili nástrahy logiky

Tomáško Kocúr a Tobiáš Jurčák.

Bolo to zaujímavé  http://www.lusk2015.weblahko.sk/

 

*

 

 

 

Pozrite, ako sme sa zabávali na K A R N E V A L E

  http://karneval2015.weblahko.sk/

DIVADLO  ZO  ŠUFLÍKA

a

P i n o k i o

 

30. januára 2015 v našej materskej škole

yes


Pozrite si foto aj video z bábkového divadla:       http://pino.weblahko.sk/?gen=3760

 

 

***

 

11. február 2015  o 15:00 hod. v jedálni

 

 

°

ZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMAZIMA

Pozor! Nové fotky si pozrite v sekcii "Aktivity v triedach"!

  

 

 

*

 

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV!!!

 

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční

5. februára 2015 (štvrtok) v čase od 12:00 do 16:00, v triedach 1. ročníka.

V prípade, že sa rodič nemôže v určenom termíne zúčastniť na zápise, môže využiť náhradný termín 6. február 2015 (piatok) v čase od 13:00 do 14:00, taktiež v triedach 1. ročníka.

 

 

 

 

Pri zápise je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • rodný list dieťaťa (jeho kópia)

 • poplatok 15,- €

 • vyplnený protokol o zápise do 1. ročníka

 • v odôvodnených prípadoch aj vyjadrenie lekára, resp. psychológa alebo logopéda o zdravotnom stave dieťaťa

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ je povinný pre deti, ktoré do 1.09.2015 dovŕšia vek 6 rokov!

 

***

*

 

Krásne Vianoce chceme Vám priať,
aby mal človek človeka rád.
Aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten Nový rok za to stál.

 

*

Fotogalérie a záznamy z Vianočných besiedok si pozrite v sekcii "Aktivity v triedach"!

.

 

Milí rodičia!

 

Pozývame Vás na Vianočnú besiedku v našej Materskej škole

(všetky triedy)

18. decembra 2014 o 15:00 hod.

te

ší

me

sa!

 

******************************************************************************************

 

Streda 29.10.2014

Boli sme na návšteve v školskej knižnici. Pozvala nás pani učiteľka Erika Kureková a stará mama Šimurdová nám čítala rozprávku.

Bolo to príjemné dopoludnie:  http://kniznica2014.weblahko.sk

 

 

Milí rodičia, priestory MŠ neustále deti skrášľujú svojími prácami. Radosť pozerať!

http://jesenica.weblahko.sk

 

blush

 

***

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


21. a 29. októbra 2014

 

od 8:00 hod. v priestoroch MŠ

 

Účasť rodičov je vítaná a u detí, s ktorými ešte pani logopédka nepracovala, je účasť nutná!

smiley

 

 

***

Milí rodičia,

blíži sa začiatok školského roka 2014/2015. Do našej materskej školy nastúpi niekoľko novoprijatých detí. Prečítajte si prosím niekoľko informácií a odporúčaní, ako zvládnuť prvé dni a týždne po nástupe dieťaťa do materskej školy. Táto zmena sa dotýka celej rodiny a najmä maminky malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných – dieťa, rodičov, pedagógov.

Existuje niekoľko zásad, (ktoré však nemusia platiť pre každé dieťa a každého rodiča). Týkajú sa nielen najmladších trojročných detí ale aj starších detí, ktoré prvý krát nastupujú do materskej školy.

Doprajme deťom:

 • Čas na adaptáciu - každému dieťaťu podľa jeho individuálnych potrieb ( priemerná doba je okolo 14 dní).
 • Čas na vnútorné vyrovnanie sa s novou situáciou – nové prostredie, kolektív detí, lúčenie s rodičmi.
 • Čas na zmenu denného programu – včaššie ranné vstávanie, zmeny v dennom režime.
 • Čas na vzdor, na plač – nepáči sa mi tu, nechcem tu byť...
 • Čas na získanie dôvery -  som tu v bezpečí, poznám svoje pani učiteľky, poznávam svojich nových kamarátov.
 • Čas na získanie istoty – mama, oco  príde, majú ma tu radi.

 

Dôležité je, aby ste úzko spolupracovali s pedagógmi, boli prístupní k ich návrhom, odporučeniam.  Aby ste neočakávali od Vášho dieťaťa ani od materskej školy, že proces adaptácie prebehne úplne bez problémov. Niekedy nás deti prekvapia a napriek našim predpokladom prebehne adaptácia bez problémov. Inokedy sa adaptačné problémy môžu vyskytnúť po niekoľkých bezproblémových dňoch alebo týždňoch. Významnú úlohu tu zohráva najmä čas.

Ak adaptácia dieťaťa trvá príliš dlho (viac týždňov, mesiacov) alebo je pre dieťa veľmi náročná, je možné na určitý čas prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. V ojedinelých prípadoch aj odporučiť ukončenie  dochádzky do materskej školy, počkať rok kým dieťa dozrie.

 

Milí rodičia,

tešíme sa na všetky Vaše deti a prajeme si, aby spolupráca Vás rodičov a nás pedagógov materskej školy bola aj v nastávajúcom školskom roku k obojstrannej spokojnosti.

 

                               

 

Dôležité informácie

 

Školský rok 2014/2015 začína 2. septembra 2014.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Deti prichádzajú do materskej školy do 7:30 hod.

Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 7:30 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa vopred oznámte pani učiteľkám v triede.(osobne alebo telefonicky)

 

 

V prvý deň prineste deťom:

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko. (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie.(podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia.
 • Hygienické vreckovky 1 balík.
 • Zubnú kefku a pastu.
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Dieťa vo veku okolo 3 rokov pred vstupom do materskej školy by malo zvládnuť:

 • krátke odlúčenie od matky,
 • malo by mať podvedomie o tom, kde ide, že tam nebude mama,
 • poznať a povedať svoje meno,
 • vedieť vyjadriť svoje potreby – potrebu ísť na WC, potrebu napiť sa, povedať čo ho bolí a pod.
 • veku primerane reagovať na podnety a pokyny pani učiteľky,
 • základy sebaobsluhy – obliecť si základné časti odevu, obuť si papučky,
 • jesť lyžicou, piť zo šálky,
 • jesť bežné jedlá,
 • sedieť pri stolovaní,
 • ísť na WC,
 • umyť si a utrieť si ruky.

 

To sú základné, pre Vás dôležité informácie.

Všetky ďalšie potrebné informácie o organizácii materskej školy, pravidlách, normách, zásadách spolužitia kolektívu detí, zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy a podrobnosti o vnútornom režime, prevádzke a organizácii materskej školy, právach a povinnostiach detí a zákonných zástupcov detí  nájdete podrobne rozpracované v Školskom poriadku pre materskú školu,  a tiež budete o nich informovaní na plenárnej schôdzi Rady rodičov koncom augusta 2014.

 

Marta Franeková

 

 

 

 

************

 

TOPlist