Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola - Oravské Veselé

 

*

OZNAM

 

Základná škola s materskou školou v Oravskom Veselom

oznamuje rodičom a deťom, že v dňoch

 

17.01.2019  a  18.01.2019

(štvrtok  a   piatok)

 

bude škola aj materská škola

z dôvodu snehovej kalamity

Z A T V O R E N Á.

 

 

 

OZNAM!

 

Z dôvodu

nízkeho záujmu rodičov

bude prevádzka MŠ počas školských

prázdnin Základnej školy s materskou školou

prerušená

do 7. januára 2019

 

 

 

Riadna prevádzka začne dňa 8. januára 2019

 

 

 

Prajeme štedré a pokojné Vianoce!

 

 

 

 

*

 

Vianočná besiedka v triede 4-5 ročných detí

http://www.citanie.weblahko.sk/

 

 

 

 

*

Vianočná besiedka v triede 5-6 ročných (v ZŠ)

http://alica.weblahko.sk/

 

 

 

Vitaj, Mikuláš!

http://morena.weblahko.sk/      <------klikni wink

 

 

 

*

 

 

VEDECKÁ  HRAČKA - interaktívna výstava v ZŠ

http://www.luskacik.weblahko.sk/

 

 

*

 

JESENNÉ  UPRATOVANIE  -  19. október 2018

(klikni sem --->) https://jesenne-upratovanie.webnode.sk/

 

 

 

 

Šarkaniáda 17.10.2018

(klikni sem ----->)   https://sarkaniada.webnode.sk/

 

 

 

 

 

Návšteva sestry Kláry v našej MŠ - 16. október 2018

(klikni sem --->) https://navsteva-sestry-klary.webnode.sk/

 

*

 

Milí rodičia,

poďte si snami púšťať šarkanov!

Pozývame Vás na

Š A R K A N I Á D U

17.10.2018 (v stredu) o 15:00 hod.

zraz pred MŠ v kultúrnom dome

 

wink Nezabudnite "batôžkové občerstvenie" wink

 

 

*

 

OZNAM

 

Materská škola oznamuje, že dňa 10.09.2018 t.j. v pondelok o 15:00 hod. sa v priestoroch MŠ uskutoční

stretnutie ZRPŠ. Účasť všetkých rodičov je nutná!

 

Program: 1. Voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.

              2. Diskusia na aktuálne témy.

 

Návrhy na kandidátov prosím zaslať do pondelka 12:00 hod. na mail mfranekova@gmail.com

aby bolo možné pripraviť volebné lístky. Ďakujem

 

*

Milí rodičia!

 

Pred začatím nového školského roka sme pristúpili k zmene  organizácie v materskej škole. Najmladšiu /celodennú/ triedu sme presunuli do kultúrneho domu a poldennú triedu predškolákov zase do ZŠ.

Dôvodom tejto zmeny je opakujúci sa vysoký počet detí v celodennej triede v kultúrnom dome v čase od 12:30 do 14:00 hod., pretože deti prihlásené na celodenný pobyt sa združovali v jednej triede.(navyše k nim neustále pribúdali deti, ktoré z MŠ preberali školáci, a tí v čase svojich krúžkov pre ne prichádzali často až okolo 14:00 hod.)

V druhej celodennej triede 3-4 ročných ostávalo na popoludnie cca 15-17 detí. (V tomto školskom roku je to zatiaľ 11-12 detí.)

Učiteľka môže mať v triede MŠ najviac 25 detí (ak berieme do úvahy najstaršiu vekovú skupinu je to podľa vyhlášky 22 detí + ak dovoľuje kapacita schválená Hygienou, môže riaditeľka navýšiť tento počet o 3 deti = 25. V mladšej vekovej skupine by to bolo ešte menej.) Stávalo sa, že v celodennej triede v kultúrnom dome ich bývalo aj 30.

Takýto stav je z hľadiska bezpečnosti detí a zodpovednosti učiteľky za ne neprijateľný!


V  triede 3-4 ročných detí bude dodržaný denný poriadok tak, ako v predchádzajúcom období. Od 12:00 hod. budú odpočívať/spať na lôžkach v spálni zriadenej pri svojej triede (miestnosti sú navzájom prepojené, pretože v minulosti fungovali presne týmto spôsobom - v miestnosti vpredu bola trieda a vzadu spálňa).

Deti z poldennej triedy predškolákov (premiestnenej do ZŠ), ktoré sú prihlásené na celodenný pobyt, budú obedovať v ZŠ aj odpočívať na matracoch a o 12:30 hod. sa presunú do MŠ v kultúrnom dome do celodennej triedy p.uč. Madleňákovej. Každé dieťa bude mať svoju skrinku aj v týchto priestoroch a prosím Vás, aby ste im zabezpečili aj druhé prezúvky , aby si nemuseli prenášať.

V budúcom školskom roku sa budeme usilovať zaradiť do triedy v ZŠ deti prihlásené na poldenný pobyt aby sme sa vyhli presunom.

 

Ospravedlňujeme sa Vám za to, že sa táto zmena udiala v poslednej chvíli!

 

Verte, že sme s tým mali posledné dva dni pred začatím školského roka veľa práce a že sme k tomu kroku pristúpili predovšetkým z ohľadu na bezpečnosť Vašich detí.

 

Franeková Marta

 

 

 

 

OZNAM!

 

Oznamujeme rodičom, že z organizačných dôvodov je trieda

5-6 ročných predškolákov pani učiteľky Jurčákovej

premiestnená do priestorov v ZŠ

a najmladšie oddelenie 3-4 ročných detí
pani učiteľky Balcerčíkovej a Gočalovej,

sa presúva do priestorov v kultúrnom dome.

 


V pondelok deti nastúpia už do týchto priestorov.
Ďakujeme za pochopenie!

 

*

 

 

Milí rodičia.

 

Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Deti prichádzajú do materskej školy do 7:30 hod.

Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 7:30 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa vopred oznámte pani učiteľkám v triede (osobne alebo telefonicky)

 

 

V prvý deň prineste deťom:

  • Prezuvky (nie šľapky!).
  • Pyžamko (v triede 3-4 ročných detí)
  • Osobné veci na prezlečenie (podľa uváženia)
  • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia
  • Hygienické vreckovky 1 balík
  • Zubnú kefku a pastu
  • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
  • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
  • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

To sú základné, pre Vás dôležité informácie.

Všetky ďalšie potrebné informácie o organizácii materskej školy, pravidlách, normách, zásadách spolužitia kolektívu detí, zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy a podrobnosti o vnútornom režime, prevádzke a organizácii materskej školy, právach a povinnostiach detí a zákonných zástupcov detí  nájdete podrobne rozpracované v Školskom poriadku pre materskú školu.

 

Tešíme sa na všetky Vaše deti a prajeme si, aby spolupráca Vás rodičov a nás pedagógov materskej školy bola aj v nastávajúcom školskom roku k obojstrannej spokojnosti.

 

Marta Franeková

ZRŠ pre MŠ

 


 

 

 

 

 

                   

 

TOPlist