Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Materská škola - Oravské Veselé

*

 

AKO SME SI UŽÍVALI

K A R N E V A L

http://karneval2017.weblahko.sk/?gen=223

aj v malej triede sa plesalo

http://www.karnevalmt.weblahko.sk/

 

 

 

*

 

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


14. a 21. februára 2017

 

od 8:00 hod. v priestoroch MŠ

Prítomnosť rodičov je vítaná!

 

 

Nás to vonku vždy baví wink a v zime možno ešte viac!

18.01.2017  http://zima2017.weblahko.sk/

 

smiley

 

 

6. december 2016

sv. Mikuláš na nás nezabudol

http://mikulas2016.weblahko.sk

 

 

 

 

*

 

Ď A K U J E M E !

 

pánovi Štefanovi Balcerčíkovi z firmy Pyrokoplex v Námestove

za zakúpenie reflexných vestičiek pre deti.

Ich používanie prispeje k väčšej bezpečnosti detí počas tématických vychádzok našou obcou.

 

 

 

http://bezp.weblahko.sk

 

 

 

 

Oznamujeme rodičom, že pani logopédka Mgr. Katarína Fašungová bude s deťmi pracovať

 


16. a 29.novembra 2016

 

od 8:00 hod. v priestoroch MŠ

Prítomnosť rodičov je vítaná!

 


 

 

 

 

 

6. október 2016

STOMATOhygienička Jana Kratochvílová v našej MŠ

--->  http://stomatohygiena.weblahko.sk

 

 

 

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje,

že dňa 31. augusta 2016  o 15:00 hod.

sa v priestoroch MŠ uskutoční plenárne ZRPŠ na začiatok školského roka.

Účasť rodičov je nutná,

nakoľko sa dozviete o zaradení dieťaťa do triedy, poplatkoch a podpíšete dokumenty potrebné MŠ k začiatku školského roka.

 

 

 

 

 

Milí rodičia.

Prečítajte si prosím niekoľko informácií a odporúčaní, ako zvládnuť prvé dni a týždne po nástupe dieťaťa do materskej školy. Táto zmena sa dotýka celej rodiny a najmä maminky malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných – dieťa, rodičov, pedagógov.

Existuje niekoľko zásad, (ktoré však nemusia platiť pre každé dieťa a každého rodiča). Týkajú sa nielen najmladších trojročných detí ale aj starších detí, ktoré prvý krát nastupujú do materskej školy.

Doprajme deťom:

 • Čas na adaptáciu - každému dieťaťu podľa jeho individuálnych potrieb ( priemerná doba je okolo 14 dní).
 • Čas na vnútorné vyrovnanie sa s novou situáciou – nové prostredie, kolektív detí, lúčenie s rodičmi.
 • Čas na zmenu denného programu – včaššie ranné vstávanie, zmeny v dennom režime.
 • Čas na vzdor, na plač – nepáči sa mi tu, nechcem tu byť...
 • Čas na získanie dôvery -  som tu v bezpečí, poznám svoje pani učiteľky, poznávam svojich nových kamarátov.
 • Čas na získanie istoty – mama, oco  príde, majú ma tu radi.

 

Dôležité je, aby ste úzko spolupracovali s pedagógmi, boli prístupní k ich návrhom, odporučaniam.  Aby ste neočakávali od Vášho dieťaťa ani od materskej školy, že proces adaptácie prebehne úplne bez problémov. Niekedy nás deti prekvapia a napriek našim predpokladom prebehne adaptácia bez problémov. Inokedy sa adaptačné problémy môžu vyskytnúť po niekoľkých bezproblémových dňoch alebo týždňoch. Významnú úlohu tu zohráva najmä čas.

Ak adaptácia dieťaťa trvá príliš dlho (viac týždňov, mesiacov) alebo je pre dieťa veľmi náročná, je možné na určitý čas prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. V ojedinelých prípadoch aj odporučiť ukončenie  dochádzky do materskej školy, počkať rok kým dieťa dozrie.

 

Milí rodičia,

tešíme sa na všetky Vaše deti a prajeme si, aby spolupráca Vás rodičov a nás pedagógov materskej školy bola aj v nastávajúcom školskom roku k obojstrannej spokojnosti.

 

                               

 

Dôležité informácie

 

Školský rok 2016/2017 začína 5. septembra 2016.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Deti prichádzajú do materskej školy do 7:30 hod.

Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 7:30 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa vopred oznámte pani učiteľkám v triede (osobne alebo telefonicky)

 

 

V prvý deň prineste deťom:

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie (podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia
 • Hygienické vreckovky 1 balík
 • Zubnú kefku a pastu
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Dieťa vo veku okolo 3 rokov pred vstupom do materskej školy by malo zvládnuť:

 • krátke odlúčenie od matky,
 • malo by mať podvedomie o tom, kde ide, že tam nebude mama,
 • poznať a povedať svoje meno,
 • vedieť vyjadriť svoje potreby – potrebu ísť na WC, potrebu napiť sa, povedať čo ho bolí a pod.
 • veku primerane reagovať na podnety a pokyny pani učiteľky,
 • základy sebaobsluhy – obliecť si základné časti odevu, obuť si papučky,
 • jesť lyžicou, piť zo šálky,
 • jesť bežné jedlá,
 • sedieť pri stolovaní,
 • ísť na WC,
 • umyť si a utrieť si ruky.

 

To sú základné, pre Vás dôležité informácie.

Všetky ďalšie potrebné informácie o organizácii materskej školy, pravidlách, normách, zásadách spolužitia kolektívu detí, zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy a podrobnosti o vnútornom režime, prevádzke a organizácii materskej školy, právach a povinnostiach detí a zákonných zástupcov detí  nájdete podrobne rozpracované v Školskom poriadku pre materskú školu.

 

Marta Franeková

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist