Založiť webovú stránku alebo eShop

Materská škola - Oravské Veselé

*

 

L      G      P      D     A

O      O     É       I 

 

Oznamujeme rodičom, že logopédka Mgr. Fašungová bude s deťmi pracovať dňa

15. a 30. novembra 2017 

od 8:00 hod.

 

Účasť  rodičov je vítaná!

 

 

 

 

10.november 2017

T E A T R O    P I M P R L O

http://www.polienko.weblahko.sk/

 

*

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

Oznamujeme rodičom, že počas Jesenných prázdnin Základnej školy

tj. 30. a 31. októbra 2017, bude Materská škola mimo prevádzky,

nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet detí.

(MŠ môže byť v prevádzke pri počte detí 10 a záväzne sa neprihlásil nikto.)

 

 

*

 

"Evička nám ochorela" 

 

Pani učiteľka Mgr. Evka Kšenzuláková zapojila našich predškolákov do projektu "Evička nám ochorela". Viac čítajte v sekcii Projekty alebo priamo tu: http://www.evicka.weblahko.sk/

 

 

.

 

 

4.10.2017 - Prednášku o starostlivosti o zúbky si pre deti pripravila študentka Prešovskej univerzity Gabriela Romaňáková:

http://dentalnahygiena.weblahko.sk/        

 

 

 

 

DEŇ  S  LEGOM  DUPLO  V 

http://denslegom.weblahko.sk

 

 

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje,

že dňa 30. augusta 2017  o 15:00 hod.

sa v priestoroch MŠ uskutoční plenárne ZRPŠ na začiatok školského roka.

Účasť rodičov je nutná,

nakoľko sa dozviete o zaradení dieťaťa do triedy, poplatkoch a podpíšete dokumenty potrebné MŠ k začiatku školského roka.

 

 

 

 

 

Milí rodičia.

Prečítajte si prosím niekoľko informácií a odporúčaní, ako zvládnuť prvé dni a týždne po nástupe dieťaťa do materskej školy. Táto zmena sa dotýka celej rodiny a najmä maminky malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných – dieťa, rodičov, pedagógov.

Existuje niekoľko zásad, (ktoré však nemusia platiť pre každé dieťa a každého rodiča). Týkajú sa nielen najmladších trojročných detí ale aj starších detí, ktoré prvý krát nastupujú do materskej školy.

Doprajme deťom:

 • Čas na adaptáciu - každému dieťaťu podľa jeho individ. potrieb ( priemerná doba je okolo 14 dní).
 • Čas na vnútorné vyrovnanie sa s novou situáciou – nové prostredie, kolektív detí, lúčenie s rodičmi.
 • Čas na zmenu denného programu – včaššie ranné vstávanie, zmeny v dennom režime.
 • Čas na vzdor, na plač – nepáči sa mi tu, nechcem tu byť...
 • Čas na získanie dôvery - poznám svoje pani učiteľky, poznávam svojich nových kamarátov.
 • Čas na získanie istoty – mama, oco  príde, majú ma tu radi.

 

Dôležité je, aby ste úzko spolupracovali s pedagógmi, boli prístupní k ich návrhom, odporučaniam.  Aby ste neočakávali od Vášho dieťaťa ani od materskej školy, že proces adaptácie prebehne úplne bez problémov. Niekedy nás deti prekvapia a napriek našim predpokladom prebehne adaptácia bez problémov. Inokedy sa adaptačné problémy môžu vyskytnúť po niekoľkých bezproblémových dňoch alebo týždňoch. Významnú úlohu tu zohráva najmä čas.

Ak adaptácia dieťaťa trvá príliš dlho (viac týždňov, mesiacov) alebo je pre dieťa veľmi náročná, je možné na určitý čas prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. V ojedinelých prípadoch aj odporučiť ukončenie  dochádzky do materskej školy, počkať rok kým dieťa dozrie.

 

Milí rodičia,

tešíme sa na všetky Vaše deti a prajeme si, aby spolupráca Vás rodičov a nás pedagógov materskej školy bola aj v nastávajúcom školskom roku k obojstrannej spokojnosti.

 

                             Dôležité informácie

 

Školský rok 2017/2018 začína 4. septembra 2017.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Deti prichádzajú do materskej školy do 7:30 hod.

Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 7:30 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa vopred oznámte pani učiteľkám v triede (osobne alebo telefonicky)

 

 

V prvý deň prineste deťom:

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie (podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia
 • Hygienické vreckovky 1 balík
 • Zubnú kefku a pastu
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

To sú základné, pre Vás dôležité informácie.

Všetky ďalšie potrebné informácie o organizácii materskej školy, pravidlách, normách, zásadách spolužitia kolektívu detí, zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy a podrobnosti o vnútornom režime, prevádzke a organizácii materskej školy, právach a povinnostiach detí a zákonných zástupcov detí  nájdete podrobne rozpracované v Školskom poriadku pre materskú školu.

 

Marta Franeková

ZRŠ pre MŠ

 

                                           

 

TOPlist